00 Ft
Szállítási módok
Szállító990 Ft
Személyes átvétel Malacky (SK)Ingyenes
Ingyenes szállítás 20000 Ft felett

A személyes adatok védelme

Személyes adatok kezelése

A személyes adatok védelmének feltételei
I.

Alapvető rendelkezés

 1. A személyes adatok kezelője a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad mozgásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint (a továbbiakban "GDPR") az Dekolamp s.r.o[KB1] , Adóazonosító szám (TIN) CZ05226198, székhelye: Křenová 409/52, 602 00, Brno, Csehország (a továbbiakban: "Adminisztrátor").
 2. Az adatkezelő és elérhetőségei:
Név: Dekolamp s.r.o.
Székhely: Křenová 409/52, 602 00, Brno, Csehország
E-mail: info@dekolamp.hu
Telefon: +421 34 774 32 28
 1. Személyes adatnak minősül bármely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy meghatározott azonosító alapján, mint, például név, születési dátum, azonosító szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy egy vagy több konkrét fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, az adott természetes személy kulturális vagy társadalmi identitása. Ha születési dátumát megadja, akkor az életkor alapján jobb útmutatókat, tippeket és ajánlatokat tudunk küldeni Önnek azért, hogy tanácsaink a lehető legtöbbet segítsenek Önnek.
 2. Az adminisztrátor adatvédelmi ügyintézőt jelölt ki. Az ügyintéző elérhetőségei: Hanus Marek, info@dekolamp.cz, +421 34 774 32 28
II.

A kezelt személyes adatok forrásai és kategóriái

 1.  Az Adminisztrátor kezeli az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, vagy azokat a személyes adatokat, amelyeket az adminisztrátor a megrendelés teljesítése során szerzett meg.
 2.  Az Adminisztrátor az Ön azonosító és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat kezeli.
III.

A személyes adatok kezelésének jogi oka és célja

 1. A személyes adatok kezelésének jogi oka
 • az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződés teljesítése a GDPR a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja,
 • az Adminisztrátor jogos érdeke a direkt marketing (különös tekintettel a kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldésére) nyújtásához a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján,
 • Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi üzenetek és hírlevelek küldéséhez) a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja a 480/2004 Coll. törvény 7. § (2) bekezdésével összefüggésben, az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról abban az esetben, ha nem rendeltek meg árut vagy szolgáltatást.
 1. A személyes adatok kezelésének célja a(z)
 • megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; megrendeléskor olyan személyes adatok szükségesek, amelyek a megrendelés sikeres teljesítéséhez szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatok megadása nélkül nem köthető szerződést, vagy az Adminisztrátor nem tudja azt teljesíteni,
 • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
 1. Az Adminisztrátor a GDPR 22. cikke értelmében automatikus egyéni döntéshozatallal rendelkezik. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.
 IV.

Adatmegőrzési időszak

 1. Az adatkezelő személyes adatokat tárol
 • az Ön és az Adminisztrátor közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
 • a személyes adatok marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 15 évig, ha a személyes adatok kezelése a hozzájárulás alapján történik.
 1. A megőrzési időszak végén az adatkezelő a személyes adatokat törli.
V.
A személyes adatok címzettjei (az Adminisztrátor alvállalkozói)
 1.  A személyes adatok címzettjei azon személyek, akik a(z)
 • szerződés alapján áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések lebonyolításában,
 • e-shop üzemeltetési szolgáltatások (Shoptet) és e-shop üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásában,
 • marketing szolgáltatások nyújtásában vesznek részt.
 1. Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe kívánja továbbítani. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei levelezési - és felhőszolgáltatók.
VI.

Az Ön jogai

 1.  A GDPR-ban meghatározott feltételekkel rendelkezik
 • személyes adataihoz való hozzáférés joga a GDPR 15. cikke alapján,
 • a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján, vagy az adatkezelés korlátozása a GDPR 18. cikke értelmében,
 • a személyes adatok törlésének joga a GDPR 17. cikke értelmében,
 • az adatkezelés elleni tiltakozás joga a GDPR 21. cikke értelmében és
 • a GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog,
 • az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogát írásban vagy elektronikus úton az adatkezelő jelen feltételek III. cikkében meghatározott címére vagy e-mail címére.
 1. Önnek  jogában áll panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.
 VII.

A személyes adatok biztonságának feltételei

 1.  Az Adminisztrátor kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az Adminisztrátor technikai intézkedéseket tett a papír alapú adatok és személyes adattárak, különösen a jelszavak és a vírusirtó programok biztonsága érdekében.
 3. Az Adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.
VIII.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés
időtartama
Munkamenet sütik (session)
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdéseA vonatkozó
látogatói munkamenet lezárásáig
tartó időszak
 
Állandó vagy mentett sütik
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdéseaz érintett törléséig
Statisztikai, marketing sütikAz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése1 hónap - 2 év
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
9. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy (meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)
Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)
IX.

Google Ads konverziókövetés használata

 1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  https://policies.google.com/privacy
X.

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
XI.

Végső rendelkezések

 1.  Az online megrendelőlappal történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket, ha a feltételeket az online űrlapon kipipálja. A szerződés kipipálásával Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat maradéktalanul elfogadja.
 3. Az Adminisztrátor jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A jelen szerződési feltételek új változatát közzéteszik a weboldalon, és ezzel egyidejűleg a jelen feltételek új változatát elküldi Önnek az Ön által az Adminisztrátornak megadott e-mail címre.
 
Ezek a feltételek 2023. február 8-tól érvényesek.

 [KB1]a Dekolamp s.r.o

Jól ismert márkák közvetlen importőrei vagyunk

 • Philips
 • Trio
 • Ideal Lux
 • Lutec
 • Italux
 • WiZ
 • Philips Hue
Minden márka